Thursday, 22/10/2020 - 15:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quang Lịch

BÁO CÁO Việc tổ chức thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

BÁO CÁO

Việc tổ chức thực hiện

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020  

 

Kính gửi:  Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương.

              

          Căn cứ công văn số 417/PDGĐT  ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương, Trường TH&THCS Quang Lịch trân trọng báo cáo với quý Phòng việc tổ chức thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020, cụ thể như sau:

          I. Công tác chỉ đạo( có kế hoạch kèm theo).

Hiệu trưởng nhà trường tiếp thu nội dung công văn số 417/PDGĐT  ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương; xây dựng kế hoạch và triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về mục đích, yêu cầu, nội dung và thời gian thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời .

II. Đặc điểm tình hình.

1. Thuận lợi:

+ Có sự chỉ đạo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương;

          + Cán bộ, giáo viên, nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao; học sinh hưởng ứng tích cực.

          + Thư viện lớp học đã được xây dựng từ năm học 2013 – 2014, thư viện xanh có từ năm học 2016 – 2017. Hoạt động đọc sách đã có nề nếp nhiều năm, học sinh thích đọc sách đặc biệt là truyện tranh với nội dung ngắn, nhiều tranh ảnh và mang nhiều thông tin giáo dục các kỹ năng cho HS.

           2. Khó khăn:

          + Lượng sách huy động chưa đáp ứng về chủng loại, số bản sách và nội dung sách;

          + Kinh phí hạn chế, công việc của nhà trường nhiều nên chưa tổ chức thực hiện được nhiều nội dung trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời .

          + Thời gian đọc sách cho học sinh Tiểu học còn khiêm tốn vì các em học 2 buổi/ngày.

III. Kết quả cụ thể.

 

TT

Các hoạt động

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

Số lớp/

số cuộc thi

Người

1

Các lớp bồi dưỡng, tập huấn tổ chức trong tuần lễ

 

 

 

 

 

Tổng số người tham gia

 

 

 710

43 CB,GV,NV; 667 HS

Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức (các cấp)

 

 1

41 

 

Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ công chức, viên chức (các cấp)

 

 1

02 

 

Bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho cán bộ, công chức, viên chức (các cấp)

 

 1

41

 

Bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho công nhân lao động học nghề cho lao động nông thôn

 

 

 

 

Nâng cao trình độ văn hóa cho cán bộ, công chức cấp xã, người lao động trong các khu công nghiệp

 

 

 

 

Giáo dục KNS cho học sinh

 

 1

667

 

Phổ biến kiến thức khoa học, pháp luật cho người lao động

 

 1

 41

 Luật GD 2019

Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên

 

 1

41

 

Bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, BCV trung tâm HTCĐ

 

 1

1

 

Phô cập giáo dục (tiểu học, THCS)

 

 1

41 

 

Xóa mù chữ

 

 

 

 

2

Số tin, bài về các hoạt động của Tuần lễ

 

 2

 

 

3

Ấn phẩm thông tin (tờ rơi, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu)

 

2

 

 

4

Phát động phong trào và tổ chức quyên góp sách giúp xây dựng tủ sách lớp học, xây dựng thư viện trường học

 

 20 tủ sách lớp học

 710

 CB, GV, NV, HS

Số tập thể/cá nhân tặng sách

 

 

 12

 

Số sách đã huy động tặng các trường học, thư viện

 

 12

 

 

5

Tổ chức các cuộc thi, các buổi tọa đàm về khuyến đọc, khuyến học và XDXHHT

 

 

 

 

Hội sách, đường sách, phố sách

 

1 lần

 710

 CB, GV, NV, HS

Trưng bày, triển lãm sách báo, tư liệu

 

 1 lần

 

 

Thi tìm hiếu, học tập lịch sử, văn hóa địa phương tại các bảo tàng di tích

 

 1 lần

710 

Tìm hiểu di tích lịch sử tại xã Quang Lịch

Thi về sách (thi xếp sách nghệ thuật, thi vẽ tranh theo sách, thi tìm hiểu kiến thức qua sách báo, thi viết cảm nhận qua việc đọc sách...)

 

 1 lần

 667

 

Sinh hoạt chuyên đề HTSĐ, xây dựng XHHT

 

 1

 41

 

 

 

 

 

 

 

6

Tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao, thăm quan, sinh hoạt chuyên đề

 

 

 

 

Hoạt động thể dục, thể thao

 

 5 ngày

710

 CB, GV, NV, HS

Hoạt động văn nghệ

 

 1

 5

 ( Đại hội Liên đội)

Thăm quan, học tập tại bảo tàng, di tích lịch sử

 

 

 

 

7

 Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ

 

 

 

 

 Số cơ sở giáo dục tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ

 

 1

 710

 CB, GV, NV, HS

8

 Tổ chức Hội thảo/ sinh hoạt chuyên đề

 

 1

41 

 

9

 Khen thưởng về tổ chức Tuần lễ

 

 

 

 

Tập thể

 

 

 

 

Cá nhân

 

 

20

 

10

Kinh phí

 

 

 

 

Ngân sách nhà nước

 

 

 

 

Kinh phí hỗ trợ, huy động từ các nguồn hợp pháp khác ( nếu có)

 

500.000 đ

 

( Thưởng 20 học sinh)

11

Các nội dung khác

 

 

 

 

          IV. Nội dung các hoạt động tiếp theo nhằm hưởng ứng Tuần lễ.

- Hiệu trưởng tiếp tục quán triệt tinh thần học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Tham gia tích cực các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức.

- Trong năm học, nhà trường tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, chuyên đề nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ, nhất là trình độ tin học.

- Tiếp tục phát triển hoạt động dạy học trực tuyến; sinh hoạt chuyên đề, tập huấn qua cầu truyền hình…

- Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, văn hóa giao thông cho học sinh trong các hoạt động giáo dục.

V. Đề xuất, kiến nghị:

Cấp trên nên hỗ trợ kinh phí để Tuần lễ hàng năm được tổ chức phong phú hiệu quả hơn nữa./

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

                                 Ngô Thị Liên

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 4
Tháng 10 : 586
Năm 2020 : 3.535