Friday, 07/10/2022 - 08:50|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quang Lịch

Kế hoạch hoạt động cuối năm trường TH&THCS Quang Lịch

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH&THCS QUANG LỊCH

 

Số : 35/KH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

       

 Quang Lịch, ngày 20 tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động cuối năm học 2020-2021

 

          I. Căn cứ:

          - Công văn số 395/SGDĐT-GDCN  ngày 17/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về việc hướng dẫn tạm thời việc tổ chức kiểm tra trực tuyến cuối học kỳ II năm học 2020-2021;

- Công văn số 397/SGDĐT-GDTrH  ngày 17/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021;

- Công văn số 239/PGDĐT ngày 18/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương về việc đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu QUốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

- Công văn số 241/PGDĐT ngày 19/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương về việc góp ý hoàn thiện dự thảo hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp Tiểu học;

- Sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương tại cuộc họp giao ban sáng ngày 20/5/2021;

          - Kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Trường TH&THCS Quang Lịch;

- Điều kiện, tình hình thực tế nhà trường,

 Trường TH&THCS Quang Lịch xây dựng kế hoạch hoạt động cuối năm học 2020-2021, như sau:

II. Nội dung kế hoạch:

1. Công tác phòng chống dịch Covid -19:

- Các bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 33/KH ngày 06/5/2021 và kế hoạch số 34/KH ngày 09/5/2021 của nhà trường;

- Thường xuyên cập nhật thông tin, văn bản các cấp để nắm bắt tình hình, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện;

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch;

- Khi có hiện tượng bất thường báo cáo Trạm y tế xã, Phòng Giáo dục để phối hợp xử lý.

2. Công tác chuyên môn:

          2.1. Hoàn thành kế hoạch năm học: Trước ngày 31/5/2021

          a. Hoàn thành chương trình: 100% các môn học hoàn thành chương trình trước ngày 25/5/2021;

          b. Kiểm tra cuối năm học:

          * Thực hiện kiểm tra tất cả các môn chưa kiểm tra;

          * Cấp Tiểu học:

          - Phụ trách: Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Vân – Phó hiệu trưởng

          - Hình thức kiểm tra: Ban giám hiệu thống nhất: Giáo viên giao đề và thu bài của học sinh qua phụ huynh tại trường

          - Thời gian:

          + Hoàn thiện việc điều chỉnh đề: Ngày 21/5/2021 – Thứ Sáu

          + Giao đề ( theo khung giờ cụ thể của cấp học, đ/c Vân xây dựng): Sáng 22/5/2021 – Thứ Bẩy

          + Học sinh nộp bài: Sáng ngày 24/5/2021 – Thứ Hai

          - Chấm bài: Giáo viên chấm bài theo lớp, lên điểm, cập nhật phần mềm, thống kê từ  ngày 24/5 đến hết ngày 26/5/2021 ( Riêng lớp 1 hoàn thành trước 9 giờ ngày 25/5/2021 để báo cáo kết quả với Phòng Giáo dục trong ngày 25/5/2021)

          * Cấp THCS:

          - Phụ trách: Đ/c Bùi Thị Lý – Phó hiệu trưởng

          - Làm đề: Giáo viên dạy môn nào ra đề môn đó, gửi qua email của trường, Ban giám hiệu duyệt và in, đ/c Duyên phô tô đề.

          - Hình thức kiểm tra:

Ban giám hiệu thống nhất: Giáo viên có thể chọn 1 trong 2 hình thức sau để kiểm tra:

                   + Kiểm tra trên internet: Messenger, zalo, email

                   + Giáo viên giao đề trực tiếp và thu bài của học sinh tại trường ( nhà trường phô tô đề)

- Thời gian kiểm tra và chấm bài:

+ Kiểm tra trên Internet: Từ thứ Sáu – ngày 21/5/2021 đến hết ngày 24/5/2021 – Thứ Hai ( Lịch thi đ/c Lý sắp xếp và thông báo tới giáo viên); giáo viên chấm bài cho học sinh sau đó tự in hoặc gửi về email của trường bài kiểm tra của học sinh để nhà trường in, lưu, giám sát, kiểm tra trong ngày 25/5/2021

+ Kiểm tra theo hình thức giao đề và thu bài trực tiếp tại trường: Đ/c Liên và đ/c Duyền in, phô tô đề vào thứ Sáu – ngày 21/5/2021; giáo viên chủ nhiệm nhận và giao đề cho học sinh vào sáng thứ Bẩy – ngày 22/5/2021; giáo viên thu bài của học sinh vào sáng thứ Hai – ngày 24/5/2021 và chủ động chấm bài, hoàn thiện chấm trong ngày 25/5/2021 ( đ/c Liên xây dựng khung giờ cụ thể để giáo viên, học sinh giao nhận đề và bài kiểm tra).

          2.2. Đánh giá học sinh:

          - Trong thời gian kiểm tra, chấm bài, giáo viên chủ động kết hợp với làm điểm, cập nhật điểm, đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, học lực học sinh vào CSDL, SMAS và học bạ.

          - Thời gian hoàn thành: 16 giờ 30 ngày 27/5/2021

          - Duyệt học bạ học sinh: Từ ngày 28/5 đến ngày 31/5/2021 ( Có thể thay đổi ).

+ Tiểu học: Đ/c Nguyễn Thị QuỳnhVân – PHT và đ/c Nguyễn Thanh Quang – TV

+ THCS – đ/c Ngô Thị Liên – Hiệu trưởng và đ/c Nguyễn Thị Duyên – VP

2.3. Xét duyệt tốt nghiệp THCS:

- Sáng ngày 27/5/2021: Đ/c Duyên nhận Quyết định tại Phòng

- 7 giờ 30 phút ngày 28/5/2021: Xét tốt nghiệp tại trường, gồm: Đ/c Liên, đ/c Lý, đ/c Nguyễn Hằng, đ/c Thắm, đ/c Huyền, đ/c Lê Hằng, đ/c Vân Anh, đ/c Nhung, đ/c Duyên.

- 14 giờ ngày 29/5/2021: Đ/c Liên, đ/c Lý duyệt kết quả tốt nghiệp tại PGD.

2.4. Tổng kết năm học:

- Hoàn thiện các loại báo cáo, thống kê:

+ Ngày 25/5/2021: Báo cáo lớp 1 ( Đ/c Vân)

+ Ngày 28/5/2021: Các loại thống kê, báo cáo cấp TH ( Đ/c Vân)

+ Sáng 31/5/2021: Duyệt báo cáo tổng kết cấp TH ( Đ/c Liên)

+ Sáng 02/6/2021: Duyệt các loại báo cáo cấp THCS ( đ/c Liên)

- Thời gian tổng kết năm học: Ngày 04+05/6/2021

Hình thức: Nhà trường thông báo sau ( Tùy vào tình hình dịch bệnh).

2.5. Công tác tuyển sinh:

- Tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022:

+ Thời gian: Sáng ngày 02/6/2021

+ Thành phần: Ban giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm lớp 1

+ Địa điểm: Trường Mầm non

- Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022: Sau khi có kết quả kiểm tra, đánh giá, các đ/c giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh động viên học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Lê Quý Đôn, tối thiểu 7 học sinh.

Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Vân lập danh sách, nộp về Phòng vào sáng 31/5/2021.

Lịch tuyển sinh ( Thông báo sau)

- Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022:

+ Phụ trách: Đ/c Bùi Thị Lý – PHT

+ Giáo viên ôn tập: Đ/c Lý, đ/c Huyền, đ/c Nguyễn Oanh

+ Hình thức: Trực tuyến, zalo, messenger, email, giao bài trực tiếp…

+ Khi học sinh trở lại trường sẽ thực hiên theo kế hoạch.

3. Công tác tài chính, CSVC:

- Hoàn thiện hồ sơ sau duyệt kế toán năm 2020 ( đ/c Liên, đ/c Duyên, đ/c Thúy).

- GVCN quyết toán các khoản thu trong năm học với đ/c Duyên – TQ ( muộn nhất là ngày 25/5/2021)

- Tiếp tục thực hiện chi thanh toán cá nhân ( lương, phụ cấp, tăng giờ…)

- Quyết toán các khoản thu chi thỏa thuận theo năm học.

- Phá dỡ nhà vệ sinh học sinh TH, làm lán mới.

- Kiểm kê tài sản, phòng chống thiên tai và niêm phong ( Đ/c Liên, đ/c Vân, Đ/c Quang, đ/c Bằng, đ/c Duyên, đ/c Thúy, ông Đảo, ông Tuyến)

4. Công tác bầu cử:

- Làm tốt công tác tuyên truyền.

- Treo băngzon, cờ Tổ quốc: Đ/c Bằng, ông Đảo

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt quyền công dân của mình

- Thời gian: Ngày 23/5/2021 – Chủ nhật

          5. Công tác hè:

          - Thời gian nghỉ hè: Ngày 07/6/2021

          - Thực hiện sự điều động của cấp trên về coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, coi thi THPT…

          - Tham gia chuyên đề, tập huấn  … ( nếu có, theo sự chỉ đạo của cấp trên)

          Trên đây là kế hoạch hoạt động cuối năm của trường TH&THCS Quang Lịch. Yêu cầu các đ/c CB, GV, NV thực hiện nghiêm túc.

Lưu ý: Do tình hình dịch bệnh nên kế hoạch có thể phải điều chỉnh, bổ sung nhà trường sẽ thông báo tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh.

 

 

                                              

                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                          Ngô Thị Liên

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng 10 : 103
Năm 2022 : 208.435