Thursday, 22/10/2020 - 16:49|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quang Lịch

KẾ HOẠCH Đón đoàn kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG LỊCH

BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP GIÁO DỤC

 

Số: 04/KH - KTPCGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quang Lịch, ngày 12 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Đón đoàn kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục năm 2020

 

Căn cứ công văn số 435/PGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương về việc kiểm tra công nhận PCGD năm 2020;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên;

Căn cứ thực tế làm công tác phổ cập giáo dục của địa phương năm 2020, Ban chỉ đạo công tác phổ cập xã Quang Lịch xây dựng kế hoạch tổ chức đón đoàn kiểm tra công nhận PCGD năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thành phần đoàn kiểm tra:

- Ông Ngô Văn Quang – Phó trưởng phòng GD&ĐT – Tổ trưởng;

- Ông Đinh Xuân Tuyến – Chuyên viên phòng GD&ĐT – Ủy viên;

- Ông Nguyễn Tài Tuệ – Cán bộ phòng GD&ĐT - Ủy viên;

- Bà Trần Thị Hoàn – Cán bộ phòng GD&ĐT - Ủy viên;

- Ông Nguyễn Ngọc Thuyên – Hiệu trưởng Trường TH&THCS Bình Thanh - Ủy viên.

2. Thành phần đón đoàn:

- Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục xã Quang Lịch;

- Thành viên các tổ phổ cập của hai nhà trường ( Trường Mầm non, Trường Tiểu học và THCS,  mỗi trường từ 2-3 giáo viên).

3. Địa điểm: Văn phòng Trường TH&THCS Quang Lịch.

4. Thời gian: Ngày 17/10/2020, từ 15 giờ 30 đến 17 giờ 00 phút

5. Tiến trình đón đoàn:

- Tổ chức khai mạc: 15 giờ 30 phút

- Nội dung làm việc:

+ Đồng chí Hiệu trưởng Trường TH&THCS khai mạc;

+  Đồng chí tổ trưởng tổ kiểm tra đọc Quyết định thành lập đoàn kiểm tra PCGD; thông qua kế hoạch của đoàn; phân công cho các thành viên trong đoàn kiểm tra;

+ Đại diện lãnh đạo địa phương báo cáo kết quả về công tác giáo dục của địa phương;

+ Các tổ đáp ứng kiểm tra ( tại trường TH&THCS);

+ Kết thúc buổi làm việc: Tổ trưởng tổ kiểm tra nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm và hoàn thiện các loại biên bản kiểm tra.

-  Bế mạc buổi kiểm tra.

 

                                                                       T/M BAN CHỈ ĐẠO

                                                                             PHÓ BAN

 

 

 

                                                                   Ngô Thị Liên

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 4
Tháng 10 : 586
Năm 2020 : 3.535