23600908_2015996035311906_748956947_o(1).jpg

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUANG LỊCH

 – KIẾN XƯƠNG – THÁI BÌNH

 

          I. Vị trí: Trường Trung học cơ sở Quang Lịch nằm ở trung tâm xã, cạnh đường 219, tại địa bàn thôn Luật Nội Tây.

          II. Địa chỉ: Thôn Luật Nội Tây, xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

          III. Sự thành lập:

Trường Trung học cơ sở Quang Lịch hiện nay là sự nối tiếp của Trường Cấp II Quang Lịch. Trường được thành lập năm 1966, tại xóm 7, thôn Luật Nội, thuộc khu đất của gia đình cụ Phạm Tinh xã Quang Lịch. Đến năm 1969, Trường được chuyển về địa điểm mới nằm ở trung tâm xã, cạnh đường 219, tại địa bàn xóm 5, thôn Luật Nội, xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Nhà trường đã qua bốn lần đổi tên:

Năm học 1966-1967, được tách ra từ Trường Cấp II Thanh Tân, Trường lấy tên là Trường Cấp II Quang Lịch.

Năm 1975, để chuẩn bị cải cách giáo dục, hình thành hệ thống giáo dục 9 năm, đã sáp nhập trường cấp I với trường cấp II, Trường được đổi tên là Trường Cấp I – II Quang Lịch.

Năm 1981-1982, tiến hành cải cách giáo dục, Trường mang tên Trường Phổ thông cơ sở Quang Lịch.

Năm 1995, tách trường phổ thông thành trường tiểu học và trường trung học cơ sở, Trường có tên Trường Trung học cơ sở Quang Lịch, từ đó đến nay.

          IV. Cơ sở vật chất:

Trường là một khu đất riêng biệt, diện tích 7135m2, có tường bao, cổng trường, biển trường;  được chia làm 3 khu: khu giảng dạy và học tập, khu hiệu bộ, khu rèn luyện thể dục thể thao.

Nhà trường có 8 phòng học, đủ mỗi lớp 1 phòng, có 3 phòng bộ môn và một số phòng chức năng. Lớp học được trang trí đúng quy định, thoáng mát, có điện sáng, quạt mát, cửa kính, …Sân trường cứng hóa 100%; sân thể thao, sân bóng rổ đúng quy cách. Thư viện đạt chuẩn, phòng thiết bị xếp loại tốt, các phòng bộ môn sử dụng hiệu quả, hệ thống phương tiện đáp ứng cơ bản các hoạt động giáo dục của nhà trường.

          V. Đội ngũ và các tổ chức, đoàn thể trong Nhà trường.

          1. Số lượng, chất lượng đội ngũ:

           - Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 21

           - Trình độ chuyên môn:

          + Đại học: 17/21, tỉ lệ 81%

          + Cao đẳng: 4/21, tỉ lệ 19%

          - Trình độ chính trị, quản lý:

          + Sơ cấp chính trị: 9/21, tỉ lệ 42,9%

          + Trung cấp chính trị: 3/21, tỉ lệ 14,3%

          + Trung cấp quản lý giáo dục: 3/21, tỉ lệ 14,3%

          - Trình độ tin học: Chứng chỉ A trở lên: 20/21, tỉ lệ 95,2%

          - Trình độ ngoại ngữ ( Tiếng Anh): 1 giáo viên có trình độ C1, 1 giáo viên có trình độ B2.

          2. Chính quyền:

          - Ban giám hiệu: 2 đ/c ( Đ/c Ngô Thị Liên - Hiệu trưởng, đ/c Bùi Thị Lý - Phó hiệu trưởng)

          - Tổ chuyên môn: 2 tổ, mỗi tổ có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó.

          + Tổ Khoa học Xã hội có 11 giáo viên, đ/c Nguyễn Thị Thúy Hằng – Tổ trưởng, đ/c Phí Thị Vân Hoa – Tổ phó.

          + Tổ Khoa học Tự  nhiên có 6 giáo viên, đ/c Vũ Thị Thắm – Tổ trưởng, đ/c Lại Thị Nhung – Tổ phó.

          - Tổ Văn phòng: 4 cán bộ, nhân viên, đ/c Nguyễn Thị Diệu Thúy – Tổ trưởng, đ/c Nguyễn Thị Duyên – Tổ phó.

         3. Tổ chức Đảng:

         Chi bộ nhà trường có 13 đảng viên, trong đó có 11 nữ đảng viên, 2 nam đảng viên.

         Ban chi ủy gồm 3 đ/c:  Đ/c Ngô Thị Liên - Bí thư chi bộ, đ/c Bùi Thị Lý - Phó bí thư chi bộ và đ/c Lại Thị Nhung - chi ủy viên.

          4. Công đoàn:

          Công đoàn Trường gồm: 21 công đoàn viên

          Ban chấp hành công đoàn gồm 3 đ/c: Đ/c Nguyễn Thanh Bằng – Chủ tịch Công đoàn, đ/c Lê Thị Ngọc – Ủy viên, Tổ trường nữ công, đ/c Lại Thị Nhung - Ủy viên.

          5. Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh:

          - Liên đội gồm 8 chi đội.

          - Số lượng đội viên: 249

          - Tổng phụ trách Đội: Cô giáo Nguyễn Thị Vân Anh.

         VI. Học sinh:

          - Tổng số học sinh: 249. Trong đó: Nữ: 125

          - Số lớp: 8 ( Khối 6: 2 lớp, khối 7: 2 lớp, khối 8: 2 lớp, khối 9: 2 lớp); bình quân 32 HS/lớp.

 

                                     Quang Lịch, ngày 14 tháng 11 năm 2017

                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                     Ngô Thị Liên